NOTA LEGAL

Información e contidos da web O presente aviso legal regula o uso da web www.velai.es, propiedade de Rafael Porto Pellón (representante da empresa e en adiante VELAI) con domicilio social en Lugar Oliveira Souto(Ponteareas) 36865 PONTEVEDRA, con NIF 35559801F.

Contido e Uso O texto, os gráficos, as fotografías, e os distintos documentos da web www.valei.es, en definitiva, o se contido, poderá ser modificado ou cambiado en cualquier momento sin previo aviso. VELAI en ningún caso, será responsable das posibles infraccions que en materia de propiedade intelectual ou industrial poidan cometer calquer usuario da web.

Enlaces e otras webs VELAI pode proporcionar o acceso a outras webs de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informar a existencia de outras fontes de información en Internet. VELAI non é responsable, nin do contido destas webs, nin do resultado obtido polo usuario que accede.

Dereitos da propiedade intelectual e industrial VELAI e titular de tódolos dereitos da propiedade intelectual e industrial desta páxina web. Estos dereitos protexen os seus deseños gráficos, as fotografias e o resto dos elementos da web.

As actuacions que vulneren as disposicions anteriormente descritas poden constituir un delito contra os dereitos da propiedade intelectual e industrial protexidos pola Ley da Propiedade Intelectual dando lugar a delitos tipificados no vixente Código Penal.

VOLTAR A PAXINA